2010

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   
  1.    „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:        30.04.2010 r. do 15.09.2010 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:  4,74 mln PLN, w tym 4,03 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • przebudowę drogi na odcinku 1,581 km,
  • budowę ścieżki rowerowej 1,5 km,
  • budowę chodnika 0,5 km,
  • budowę zatok autobusowych 2 szt.
  • budowę kolektora kanalizacji deszczowej 1,2 km,
  • przebudowę wodociągu 0,5 km,
  • przebudowę kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowę i zabezpieczenie linii elektroenergetycznej,
  • przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

   kolonowskie przed.jpeg
   kolonowskie po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  --------------------------------------------------------------------------------------------
   
  2.    „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:        01.09.2010 r. do 30.11.2010 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:  8,94 mln PLN, w tym 7,60 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • rozbudowę drogi na odcinku 3,5764 km,
  • wydzielenie dodatkowego pasa ruchu,
  • budowę obustronnych poboczy,
  • budowę zjazdów na indywidualne posesje oraz z na pola,
  • budowę przepustów drogowych,
  • przebudowę skrzyżowania,
  • budowę chodnika oraz zatok autobusowych,
  • przebudowę odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa).

   Stzr Olsz przed.jpeg
   Stzr Olsz po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
    
  -------------------------------------------------------------------------------------------
   
  3.     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.
  Okres realizacji Projektu:     14.09.2010 r. do 10.12.2010 r.
  Koszt realizacji Inwestycji: 2,27 mln PLN, w tym 1,93 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy Nyskiej,
  • przebudowę nawierzchni jezdni,
  • budowę chodnika z kostki POLBRUK,
  • budowę odcinków kanalizacji wraz z budową wpustów,
  • przebudowę wjazdów na posesje,
  • przebudowę poboczy gruntowych,
  • przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę i budowę zatok autobusowych,
  • wycinkę drzew.  

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

  17-03-2014 11:22
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  Przebudowy i rozbudowy dróg w następujących miejscowościach:

  - Chróścina
  - Klisino
  - Kolonowskie

  17-03-2014 13:01