2009

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   
  1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany - Zawadzkie w km 26+339,55  - 29+587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 – 26+339,55”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.  
  Okres realizacji Projektu:     24.06.2009 r. do 25.08.2009 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:  7,12 mln PLN, w tym 5,66 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • przebudowę drogi na odcinku 3,555 km,
  • przebudowa przejazdu kolejowego,
  • budowę zjazdów na drogi leśne,
  • budowę przepustów pod zjazdami,
  • przebudowę skrzyżowania zwykłego na skanalizowane.

   bierdzany zaw. przed.jpeg
   bierdzany zaw. po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  2.  „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Łącznik – Lubrza o długości 576 mb w miejscowości Górki – Winów, w zakresie obejmującym odbudowę nasypu drogowego, budowę jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni i przepustu drogowego, kategoria obiektów: XXV- drogi, XXVI – sieci kanalizacyjne, XXVIII – obiekty mostowe”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 
   
  Okres realizacji Projektu:      18.05.2009 r. do 25.09.2009 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:   2.54 mln PLN w tym 2,15 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013
  Zakres zadania:
  • długość przebudowywanego odcinka: 576 mb,
  • przebudowę korpusu drogowego na długości 325 m,
  • budowę chodnika o szerokości 2,0 m na długości 565 mb,
  • budowę nowej nawierzchni drogowej 5 730 m2,
  • powierzchnię poszerzeń 288 m2,
  • budowę kanalizacji deszczowej na dł. 493 mb,
  • budowę separatora – 1 szt.

   górki winów w trakcie.jpeg
   górki winów po.jpeg

   *zdjęcia "w trakcie" i "po" realizacji

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  3.   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory km 17+226,00 – km 18+766,00”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.  
  Okres realizacji Projektu:     01.07.2009 r. do 15.12.2009 r.
  Koszt realizacji Inwestycji:   4,92 mln PLN, w tym 4,18 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
  Zakres zadania:
  • przebudowę drogi na odcinku 1,540 km,
  • budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku 1,540 km,
  • przebudowę zatok autobusowych – 4 szt.,
  • kolektor kanalizacji deszczowej: 1813,30 m,
  • separatory 2 szt

    

  przywory w trakcie.jpeg
  przywory po.jpeg

  *zdjęcia "w trakcie" i "po" realizacji

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  4.   „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Pietraszów”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

   

  Okres realizacji Projektu:  30.05.2009 - 12.06.2009 r.
   
  Koszt realizacji Inwestycji:   2.46 mln PLN w tym 1,85 mln PLN dotacja EFRR 

   
  Zakres zadania obejmował:
  • nawierzchnia 65 065 m2
  • przebudowa drogi 1000 mb
  • kanalizacja 460 mb
  • separator 1 szt.
  • chodniki 840 mb
  • zatoka autobusowa 1 szt.
  • remont mostu

   

   pietraszów przed.jpeg
  pietraszów po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

   

  -------------------------------------------------------------------


  5.   „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 426, 463 i 901 w miejscowości Zawadzkie”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
  Okres realizacji Projektu:     30.05.2009 - 12.06.2009 r. 

  Koszt realizacji Inwestycji:   2.09 mln PLN w tym 1.42 mln PLN dotacja EFRR 

  Zakres zadania obejmował:

  • przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo w tym:
  • nawierzchnia 3491 m2
  • kanalizacja 56 mb
  • chodniki 300 m2
  • wycinka drzew 109 szt.
  • rowy
  • oświetlenie ronda

   zawadzkie przed.jpeg
   zawadzkie po.jpeg

   *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  6. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 Granica Państwa – Paczków”.„Zwiększenie transgranicznej dostępności Vidnava - Paczków”
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. 
  Watrość inwestycji:    3.946.662,70
   
  Termin realizacji: 10.09.2009 r. - 19.10.2009 r.

  Zakres inwestycji:

  • przebudowa drogi na dł. ok 3 km
  • poszerzenie jezdni do szerokości 7m na całej długości przedmiotowego odcinka (kategoria obciążenia ruchem KR 4),
  • wzmocnienie pobocza poprzez jego utwardzenie,
  • wyprofilowanie i wzmocnienie nawierzchni,
  • oczyszczono i wzmocniono obiekty inżynieryjne,
  • konserwacja rowów na całej długości oraz w obrębie skarp , korony drogi i przepustów,
  • oznakowanie pionowe i poziome drogi.

  paczków przed.jpeg
  paczków po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji


  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 


   

   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  17-03-2014 11:22
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  17-03-2014 13:01