2008

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   
  1.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Dzików - Smolarnia.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2007 - 2013.

  Okres realizacji Projektu:  18.06.2008 r. do 22.09.2008 r.
  Koszt Inwestycji:  12,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR w ramach RPO WO 2007-2013 -  8,4 mln PLN.

   
  Zakres inwestycji:
  Projekt obejmował przebudowę odcinka drogi dł. 7 km w ramach której wykonano: wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na dł. 6,40 km, obustronne poszerzenie do szer. 7,0m, obustronne poszerzenie poboczy do 1,5m, przebudowe istniejących przepustów drogowych, zatok autobusowych, zjazdów oraz chodników, wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym. 

  dz - sm przed.jpeg
  dz-sm po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  2. Budowa obwodnicy m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

  Okres realizacji Projektu:   20.09.2006 r. do 05.05.2008 r.
  Koszt inwestycji:   28,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR 21,3 mln PLN.

  Przedmiotem inwestycji  była budowa obwodnicy stanowiącej fragment ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 414 na długości 3,9 km. 

  Zakres inwestycji:
  - budowa jezdni o szer. 7,0 m na długości 3,9 km
  - budowa obustronnych poboczy bitumicznych o szer. 2,0 m oraz obustronnych poboczy gruntowych o szer. 1,25 m,
  - budowa 6 skrzyżowań,
  - budowa 2 przejazdów kolejowych,
  - budowa 2 wiaduktów drogowych,
  - budowa odcinków dróg rolniczych i zjazdów,
  - budowa odcinków dróg rolniczych i zjazdów,
  - budowa 15 przepustów drogowych.
   

   

  ob.biała przed.jpeg
  ob.biała po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji


   

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

  17-03-2014 11:22
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  1. Przebudowa DW nr 406 w m. Rusocin.

  2. Przebudowa DW nr 405 z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Wydrowice.

  3. Przebudowa DW nr 423 wraz z budową chodnika w m. Chorula.

  4. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DW nr 415 w m. Dąbrówka Górna.

  5. Budowa chodnika przy ul. Gogolińskiej w ciągu DW nr 409 w m. Strzelce Op.

  6. Budowa chodnika przy DW nr 425 w Bierawie.

  7. Rozbudowa DW nr 406 w m. Budzieszowice.

  8. Przebudowa DW nr 401 i 458 w m. Obórki.

  9. Przebudowa DW nr 458 wraz z budową chodnika w m. Michałów.

  10. Rozbudowa DW nr 901 w m. Pietraszów.

  17-03-2014 13:01