2007

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

   1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Przylesie - Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Okres realizacji Projektu:   03.08.2006 r. do 30.11.2007 r.
  Koszt inwestycji:   28,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków  EFRR 18,7 mln PLN.

  Przedmiot inwestycji  
  Przebudowa i wzmocnienie konstrujcji jezdni istniejącej DW nr 401 na odc. długości 7,5 km wraz z dobudową obustronnych poboczy o szer. 2,0 m i długości 15,02 km, budowa i przebudową chodników oraz wjazdów na dł. 1,14 km, modernizacją 4 zatok autobusowych, budowie 4 przepustów drogowych, przebudową 8 skrzyżowań i przebudową 13 przejść dla pieszych.

  pzryl grod przed.jpeg
  przyl grod po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji


   

  -----------------------------------------------------------------------------------------
   
  2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do m. Głuchołazy.
   
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska.

  Okres realizacji Projektu:   09.06.2006 r. do 31.07.2007 r.
  Koszt Inwestycji:  8,1 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR 6,1 mln PLN.


  Zakres Inwestycji
  • remont i poszerzenie nawierzchni, szerokość jezdni - 6,5 m,
  • przebudowa i budowa nowych chodników dł. 5 km, szer. 2,0 m,
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 2,1 km
  • budowa przejścia bezkolizyjnego w formie kładki dla pieszych, nad ciekiem wodnym "Prudnik"
  • budowa kanalizacji deszczowej o dł. ponad 2 km,
  • przebudowa przepustów - 45 szt.
  • usunięcie kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną,
  • oznakowanie pionowe, poziome, bariery i poręcze ochronne

   

   

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

   

  pzryl grod przed.jpeg
  przyl grod po.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji
  17-03-2014 11:21
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  1. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z poszerzeniem jezdni w m. Antoniów w ciągu DW nr 463.

  2. Poszerzenie i wzmocnienie jezdni, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Klisino w ciągu DW nr 416 i 417.

  3. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu DW nr 410.

  4. Przebudowa DW nr 409 w m. Rożniątów.

  5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Stare Siołkowice w ciągu DW nr 457.

  6. Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi w m. Chróścice w ciągu DW nr 457.

  7. Przebudowa skrzyzowania DW nr 411 w m. Nysa.

  8. Przebudowa skrzyżowania DW nr 458 w m. Lewin Brzeski.

  9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej wraz z wzmocnieniem nawierzchni na odcinku Głubczyce-Sady w ciągu DW nr 416.

  10. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 409 w m. Steblów,

  11. Przebudowa wraz z odwodnieniem skrzyżowania ulic Basztowej i Wałowej w ciągu DW nr 487 w m. Byczyna.

  12. Odwodnienie DW nr 454 w m. Krogulna.

  13. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 457 w m. Kościerzyce.

  17-03-2014 13:01