2006

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

  1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Olszowa-Zalesie dł. 5 km

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Okres realizacji Projektu:   07.06.2005 r. do 06.10.2006 r.

  Koszt realizacji inwestycji:   20,0 mln Pln,
  w tym 13,8 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
   
  Zadanie to obejmowało przebudowę drogi na odcinku 5 km, a także przebudowę przepustów drogowych w ilosci 5 sztuk oraz wiaduktu drogowego. 

  Zakres robót:
  1
  ) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, czyli roboty pomiarowe sytuac. - wys., usunięcie drzew i krzewów oraz warstwy humusu, montaż tablic informacyjnych, rozebranie nawierzchni oraz warstwy podbudowy, a także elementów  ogrodzeń, tj. barier drogowych i poręczy ochronnych, a następnie roboty ziemne.
  2) W ramach robót dodatkowych, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji wykonano ulepszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wapnem oraz doziarnienie warstwy wzmacniającej podłoże. Wykluczono w ten sposób nieprawidłowe zagęszczenie warstwy uniemożliwiające przeniesienie naprężenia generowanego przez przewidywany na tym odcinku ruch pojazdów. 
  3) Prace związane z przebudową pięciu przepustów – wykonanie murów oporowych, pachwinowych (betonowanie z wykonaniem zbrojenia, wykonanie izolacji), ław fundamentowych
  4) W zakresie modernizacji wiaduktu wykonano: 
  a) konstrukcja belek-przygotowanie i montaż zbrojenia prętami dźwigarów głównychi belek poprzecznych, wzmocnienie belek
  b) płyta pomostowa – przygotowanie i montaż zbrojenia,
  c) nadbudowa skrzydeł-zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi oraz betonowanie scian prostych,
  d) chodniki-zbrojenie konstrukcji chodników wraz z betonowaniem (wsporniki i gzymsy)
  e) ułożenie nawierzchni chodników - Terapoxy gr.1cm
  f) wykonanie elementów odwodnienia
  5) Roboty nawierzchniowe 

  DSC07823.jpeg
  25.09.2006 olszowa 045.jpeg

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji


   


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śląskie - Sławięcice.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

  Okres realizacji Projektu:  
  29.05.2006 r. do 30.11.2006 r.

  Koszt realizacji inwestycji: 
  11,6 mln Pln, w tym 8,7 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

  Przedmiot inwestycji: 
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 od km 30+374 do km 33+330 wraz z odwodnieniem oraz przebudową przepustów.
  Inwestycja podyktowana wzmozonym ruchem pojazdów ciężarowych co spowodowało pogorszenie stanu technicznego drogi. Występujące koleiny oraz liczne deformacje spowodowały konieczność wprowadzenia miejscowego ograniczenia prędkości do 40km/h.

  Opis projektu:
  Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącej drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku długości 2,953 km, polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni drogi z dostosowaniem jej do kategorii ruchu KR4, poszerzeniu jezdni do 7,0 m, a także budowie dwustronnych pasów awaryjnych o szerokości 2,0 m.
  Projekt przewidywał przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Projektowana oś modernizowanej drogi została przesunięta o 0,8-1,0 m względem osi istniejącej.

   zal sł przed.jpeg
  zal sł po.jpeg

   

  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

   

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

  (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

  17-03-2014 11:21
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

   

   

   

   

  1) Modernizacja DW nr 463 na odciku Ozimek-Bierdzany w m. Antoniów - III etap.
      Zakres robót:
      - poszerzenie jezdni na dł. 1,6 km,
      - budowa chodnika na dł. 0,28 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,28 km, 
     Wartość zadania: 2 210 000,00 zł.

  2) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 411 na odciku Nysa - Głuchołazy w m. Podkamień - II etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 0,907 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,907 km,  

  Wartość zadania: 1 331 200,00 zł.

  3) Modernizacja DW nr 417 na odcinku Klisino-Laskowice w m. Klisino.
      Zakres robót:
      - poszerzenie i wzmocnienie jezdni,
      - budowa chodnika na dł. 1,5 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1,5 km,
     Modernizacja DW nr 416 na odcinku Klisino-Laskowice w m. Klisino - III etap
      Zakres robót:
      - wzmocnienie jezdni,
      - budowa chodnika na dł. 0,7 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,7 km,
      - budowa zatoki autobusowej.
     Wartość zadania: 3 180 000,00 zł.

  4) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW  nr 410 na odciku Kędzierzyn-Koźle - Kobylice - Biadacz w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Raciborska) - II etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 0,939 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,939 km. 
     Wartość zadania: 1 160 000,00 zł.

  5) Modernizacja DW nr 409 na odcinku Dębina -Krapkowice w m. Steblów (ul. Prudnicka) - II etap.
      Zakres robót:
      - poszerzenie jezdni, odbudowa nawierzchni,
      - budowa chodnika na dł. 1,0 km,
      - budowa ścieżki rowerowej,
     Wartość zadania: 830 000,00 zł.

  6) Modernizacja DW nr 409 na odcinku Strzelce Opolskie - Gogolin w m. Rożniątów - II etap.
      Zakres robót:
      - przebudowa drogi na dł. 0,85 km
     Wartość zadania: 2 320 000,00 zł.

  7) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 458 na odcinku Obórki - Lewin Brzeski w m. Jankowice Wlk. - III etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 0,2 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,1 km,
     Wartość zadania: 1 810 000,00 zł.

  8) Modernizacja DW nr 396 na odcinku Bierutów - Oława w m. Przeczów - II etap.
      Zakres robót:
      - przebudowa drogi na dł. 0,25 km
      - budowa chodnika na dł. 0,25 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,22 km,
      - poszerzenie  i wzmocnienie  jezdni na odc. 0,25 km. 
     Wartość zadania: 360 000,00 zł.

  9) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 461 na odcinku Kup - Jełowa w m. Jełowa (ul. Dworcowa) - II etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika o pow. 1 343,7 m2,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,46 km,
      - separatory szt. 2.   

  Wartość zadania: 1 450 000,00 zł.

   

  10) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 457 na odcinku Pisarzowice - Dobrzeń Wlk. w m. Kościerzyce - I etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 2,1 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 2,1 km,
      - separatory szt. 2. 
     Wartość zadania: 1 500 000,00 zł.

  11) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 457 na odcinku Pisarzowice - Dobrzeń Wlk. w m. Stare Siołkowice - I etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 0,97 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,97 km,
     Wartość zadania: 2 250 000,00 zł.

  12) Budowa chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW nr 451 na odcinku Namysłów - Bierutów w m. Namysłów (ul. Oleśnicka) - I etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 0,45 km,
      - budowa ścieżki pieszo - rowerowej na dł. 0,45 km,
     Wartość zadania: 800 000,00 zł.

  13) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 416 na odcinku Głubczyce - Kietrz w m. Nowa Cerekwia - II etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 1,2 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1,2 km,
     Wartość zadania: 1 340 000,00 zł.

  14) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 416 na odcinku Żywocice - Głogówek w m. Ściborowice - I etap.
      Zakres robót:
      - budowa chodnika na dł. 0,31 km,
      - budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,31 km,
     Wartość zadania: 770 000,00 zł.

  15) Modernizacja DW nr 425 na odcinku Bierawa - Kuźnia Raciborska w m. Dziergowice.
      Zakres robót:
      - poszerzenie jezdni,
      - budowa chodnika,
      - budowa kanalizacji deszczowej
     Wartość zadania: 50 000,00 zł.

   

   

  17-03-2014 13:01