2005

 • Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

  1. Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobusz

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pn. "Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Krobusz" 
   
  Zadanie to obejmowało przebudowę drogi na odcinku 640 m, korektę łuku poziomego - "czarny punkt", a także przebudowę przepustu drogowego. W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2005 r. odbyło sie otwarcie ofert, w wyniku którego wyłoniono Wykonawców na realizację w/w zadania.   
   
  Wartość inwestycji:  1 435 195,34 Pln, z czego 75% tj. 1 076 396,49 Pln stanowi wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

   
  Osiągnięte cele:
  - likwidacja "czarnego punktu" poprzez korektę łuku poziomego,
  - poprawa parametrów drogi,
  - rozbudowa układu komunikacyjnego,
  - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - poprawa dostepności komunikacyjnej regionu i jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportowym,
  - zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów czasu pracy oraz kosztów społecznych generowanych przez skutki wypadków i kolizji drogowych,
  - wzrost atrakcyjności regionu.

  Krobusz przed   
  Krobusz przed
  *zdjęcia "przed" i "po" realizacji

   

  informację wytworzył: Ewelina Waliczek
  za treść odpowiada: Ewelina Waliczek
  data wytworzenia: 2014-03-17

   (*dokumentacja fotograficzna dotępna na http://bip.biuletyn.info.pl w zakładce "Wydział budowy") 

   

  17-03-2014 11:21
 • Inwestycje realizowane ze środków własnych Województwa Opolskiego.

  1. Budowa chodnika, kolektora burzowego, poszerzenie jezdni przy DW nr 463 Bierdzany- Zawadzkie  w m. Antoniów.

  2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 411 w m. Podkamień.

  3. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i wykonaniem nawierzchni bitumicznej w m. Klisino w ciągu DW nr 416.

  4. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 410 w m. Kędzierzyn - Koźle.

  5. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy DW nr 409 ul. Prudnicka w m. Steblów.

  6. Przebudowa DW nr 409 w m. Rożniątów.

  7. Modernizacja drogi i budowa chodnika w ciągu DW nr 458 Obórki-Lewin Brzeski-Popielów w m. Jankowice.

  8. Przebudowa DW nr 396, budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w m. Przeczów.

  9. Przebudowa odcinka DW nr 461 Jełowa-Dąbrówka Łubniańska, w m. Jełowa.

  10. Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych w pasie DW nr 457 Brzeg-Dobrzeń Wlk. w m. Kościerzyce.

  11. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odnową nawierzchni DW nr 457 na odcinku stare Siołkowice - Popielów.

  12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW nr 451 w m. Namysłów.

  13. Budowa chodnika w ciągi DW nr 416 w Nowej Cerekwi.

  14. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem przepustu w ciągu DW nr 416 w m. Ściborowice.

  15. Budowa chodnika przy DW nr 425 w m. Dziergowice.

  17-03-2014 13:01