• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek
21.09
2022

Opolskie na rowery

logotyp_0.jpeg 

 

Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną ”finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjna w województwie opolskim

 

Projekt „Opolskie na rowery” realizowany jest dzięki funduszom europejskim Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Jest jednym z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej a jego realizacja zakończy się w grudniu 2022 roku. Jego łączna wartość to 2,5 miliona złotych natomiast poziom unijnego dofinansowania wynosi aż 100% kosztów kwalifikowanych.

Wdrożenie projektu wpisuje się w działania Zarządu Województwa Opolskiego mające na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej, co w efekcie pozwoli na dostosowanie się do zmian klimatu i ograniczy negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

Innym istotnym aspektem realizacji tego pomysłu jest rozwój turystyki rowerowej, która w obecnym czasie przeżywa dynamiczny rozwój i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Opolskie – natomiast jego realizacją zajmie się Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz międzydepartamentowy zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, koordynowany przez Departament Infrastruktury i Gospodarki.

Zadanie nr 3 w ramach którego wykonane zostaną miejsca obsługi rowerzystów tzw. MOR-ów, ustawienie oznakowania oraz przebudowa infrastruktury drogowej.

Głównym celem zadania jest zagospodarowanie i uatrakcyjnienie, dla rowerzystów jak i turystów, pieszych miejsca odpoczynku. Wytypowane zostały lokalizacje, w obrębie której poruszają się rowerzyści oraz aktywni spacerowicze dla których ma zostać wygospodarowanie miejsca odpoczynku.  

Wygospodarowane miejsce składać ma się z:

•          zadaszona wiata z ławeczkami ,stolikami oraz stojakami na rowery,

•          niezależnie zlokalizowanych ławeczek ze stolikami,

•          tablicy informacyjnej,

•          stojaków na rowery,

•          koszy,

•          utwardzonego placu o wymiarach min. 9,5x8 m lub 13x8 m

W zakresie zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (stosownie do wymogów ustawy Prawo budowlane) i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa miejsca obsługi rowerzystów-MOR” - w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj w podziale na zadania:

1.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Moszna ”

2.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Ładza”

3.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości Boroszów”

 

Wartość zadania: 

1.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Moszna ” – 226 320,00 PLN

2.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości  Ładza” – 300 080,00 PLN

3.         Budowa miejsca obsługi rowerzystów -MOR w miejscowości Boroszów” – 310 083,00 PLN

 

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej   - 100%        

Czas realizacji: 10 tygodni

Termin realizacji projektu:  31 grudnia 2022 r.

×

Wyszukaj w serwisie