• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek
04.11
2008

Standardy prac przy zimowym utrzymaniu dróg

 

STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH


 

Przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej wprowadzono standardy utrzymaniowe, które uzależnione są od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenia ruchem.

Standardy te będą stosowane przy średnich warunkach zimowych. W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności sprzęt kierowany będzie na drogi  III standardu. Natomiast na drogach zakwalifikowanych do IV i V standardu przejezdność utrzymywana będzie w drugiej kolejności.

Do końca 2016r. zgodnie z porozumieniem NR RU-DIG-O8K-31-17/07 z dnia 28.12.2007 roku zawartym pomiędzy Województwem Opolskim a Miastem Opole odcinek drogi nr 414 od skrzyżowania z drogami krajowymi nr 46 i nr 94 przez Wrzoski do granicy miasta Opola utrzymuje Miasto Opole natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przejmuje do zimowego utrzymania odcinek drogi nr 423 ul. Oświęcimskiej od granicy miasta Opola do ulicy Złotej. Natomiast od 01 stycznia 2017r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin powyższe porozumienie przestanie funkcjonować.

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej
 

Lp.

Standard

 

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

 

 

1.

 

I

Jezdnia odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości wraz z poboczami. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 2 godzin od ustania opadów śniegu.

Na jezdni nie może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu utrudniająca ruch.

Jezdnia musi być czarna:

-sucha

-mokra

 

2.

 

II

 

Jezdnia odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości

Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 4 godzin od ustania opadów śniegu. Na jezdni może pozostać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu.

Po rozpoczęciu opadów sprzęt przystąpi do odśnieżania

 

3.

 

III

 

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości a posypywana na:

-skrzyżowaniach z drogami i koleją

-odcinkach o pochyleniu >4%

-przystankach autobusowych

-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Czas odśnieżania drogi nie może przekroczyć 6 godzin po ustaniu opadów. Na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych.

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 6 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska ( np. gołoledź , szron , szadź ).

Dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych.

 

4.

 

IV

 

Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości .

Zwalczanie śliskości zimowej odbywa się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów śniegu. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg , dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych.

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 8 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska

 Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

 

5.

 

V

 

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

 

 

6.

 

VI

 

Jezdnia odśnieżania w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin

 
 

×

Wyszukaj w serwisie