Ogólne zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg

OGÓLNE Zasady prowadzenia

PRAC  zimowego utrzymania dróg

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie skutków zimy wywołanych opadami śniegu i śliskością zimową.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do końca 2016r. zarządza drogami wojewódzkimi na obszarze województwa opolskiego o długości 943,3 km z wyłączeniem dróg na terenie miasta Opola. Od 01.01.2016r. ulegną zmianie długości dróg, w związku z poszerzeniem granic miasta Opola. Planem zimowego utrzymania  w sezonie zimowym 2016/2017 objęto drogi o łącznej długości  928,9 km tj. 98,4 % dróg. Drogi nie objęte zimowym utrzymaniem w ilości 14,7 km to drogi wojewódzkie o znikomym znaczeniu komunikacyjnym stanowiące głównie odcinki dojazdowe do rzeki Odry.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie województwa opolskiego prowadzone będzie przez 3 Oddziały Terenowe  z baz sprzętowo-materiałowych :

- bazy w m.: Nysa, Grodków,  Opole.

- bazy w m.: Głubczyce, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle.

      - bazy w m.: Pokój, Olesno, Strzelce Opolskie

 

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz w Oddziałach Terenowych wprowadzone zostaną dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie wykonywanych prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej.

Zakres tych dyżurów uzależniony będzie od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg  i prognozowanych zmian pogodowych. Dyżurni zobowiązani są do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach wojewódzkich środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg.