• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia na drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

Komunikat nr 042

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

19.03.2019 r.

Nr drogi

przebieg

Lokalizacja

sposób oznakowania

przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

401 Brzeg-Pakosławice

Kolnica, Przylesie, Obórki, Krzyżowice, Przylesie

Roboty drogowe, zwężenie jezdni

Poziome sprzątanie nawierzchni

20.03.2019

407 Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

Kubice

Zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h, tablica prowadząca U3d, znaki B-31, D-5, bariery ochronne U14b, zapora U-20b

Zabezpieczenie prawej strony obiektu mostowego

Do odwołania

Granica oddziału-Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

Do dowołania

408 Kędzierzyn-Koźle-Goszyce

Brzeźce – Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia, Brzeźce-Stare Koźle

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania


409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie

Dębina – Kujawy

Znak A-30, tabliczka T-13, T-2

koleiny

do odwołania

414 Opole - Prudnik

 Prudnik -"Aleja Lipowa"

 Znak A-14, B-33(40), A-12b,c

 wycinka drzew

 do 20.03.2019

415 Zimnice Wielkie-Krapkowice

Krapkowice

A-30, tabliczka „ubytki na długości 2 km”

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania

416 Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz

Sucha Psina-Nowa Cerekwia-Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Pietna-Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice-Kórnica

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki-Rzepce

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepce-Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Głogówek-Tomice

A-30, T-2, T-13

Koleiny, ubytki w nawierzchni

Do odwołania

Bernacice Górne-Boguchwałów – Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania

Nowa Cerekwia

Znak A14, A12b,c, B25, B33(40,60),

Rozbudowa drogi

30.04.2019

417 Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racib.

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

419 Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle

Znak A-30 z tabl. T-2, T-13

koleiny

do odwołania

420 Kietrz-Pilszcz

Dzierżysław-Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

421 Szczyty-Błażejowice

DK45-Łany

A-30, A-31, T-2

Załamanie krawędzi jezdni, ubytki w poboczu

Do odwołania

423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł.
2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zdzieszowice – Kłodnica

Znak A-30, tabl. Ubytki na dł. 7 km, T13

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Malnia-Gogolin

B1,U35b, U20b, Tablice F9

Zamknięcie drogi związane z budową obwodnicy

30.06.2019

Januszkowice

A30, B-33(50) tabliczka „ubytki w nawierzchni” na dł. 4m

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

424 Gogolin

Gogolin, ul. Malińska

B1m U20b, B21 „Droga zamknięta – dojazd tylko do posesji mieszkańców”

Budowa obwodnicy Malni i Choruli

30.06.2019

425 Bierawa-Rudy

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

429 Wawelno-Komprachcice-Prószków-DK45

Ochodze-Prószków

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

31.03.2019

451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice-Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454

Opole-Namysłów

Zieleniec,  Miejsce – Świerczów Jastrzębie, Ziemiełowice-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Biestrzykowice-Jastrzębie

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Przebudowa drogi wojewódzkiej

30.05.2019

457 Brzeg-Popielów-Dobrzeń Wlk.

Pisarzowice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h

Remonty cząstkowe masą na gorąco

22.03.2019

458 Obórki-Lewin Brzeski-Popielów

Skorogoszcz-Kolonia Popielowska

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h

Remonty cząstkowe masą na gorąco

15.03.2019

459 Opole-Narok-Skorogoszcz

Chróścina

Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

31.07.2019

Żelazna (ul.Opolska)

Naprawa wylotu odwodnienia przepustu po zdarzeniu drogowym  (likwidacja szkody)

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

15.03.2019

461 Kup-Jełowa

Kup

Zamknięcie drogi- objazd DW 454 do Opola, DK46 i DK46 do Kluczborka

Przebudowa drogi wojewódzkiej

15.06.2019

Brynica

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

30.05.2019

463 Bierdzany-Zawadzkie

Kolonowskie-Zawadzkie,  Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

464 Narok-rz.Odra-Chróścice

Chróścice/ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5, A-11, B-18 (20t), ograniczenie prędkości do 40km/h

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487 Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Jastrzygowice-Skrońsko, Nowa Wieś-Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Uszyce-Wojsławice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

494 Bierdzany-Olesno-Częstochowa

Wędrynia-Łowoszów, Broniec-Obłąki, Bodzanowice-gr.woj.

Znak A-30,A-11, tabl. „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

901

Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-Gliwice

         

N.Wachów, Dobrodzień-Bzinica, Kielcza – granica województwa

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

 m. Bzinica Stara

 Zamknięcie drogi-objazd od ronda w Dobrodzieniu DK46 do Ozimka, nast.DW 463 w kier. na Zawadzkie

 przebudowa drogi wojewódzkiej

 31.05.2019

×

Wyszukaj w serwisie