• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

 

Komunikat 155

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

22.09.2023 r.

 

Nr/przebieg drogi wojewódzkiej

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

378

Biedrzychów-Łojowice- Droga 401 (Grodków)

Gnojna-Lubcz

Znaki A-30 +tabl. ”ubytki w nawierzchni na dł 2,5 km” Znak A-31 „niebezpieczne pobocze”, ograniczenie prędkości do 70 km/h

Ubytki w nawierzchni – zaniżone pobocza

31.12.2023

Gnojna-Lubcz

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h, zwężenie jezdni, odcinkowo ruch wahadłowy

Wzmocnienie nawierzchni

15.10.2023

385

Walibórz-Ziębice-Grodków-Kopice-DK46 (Jaczowice)

Grodków-Kopice, Krasna Góra-Jaczowice

Znak A-11 ”nierówna droga” +tabl. T-2, T3 ograniczenie prędkości do 60 km/h

Koleiny

31.12.2023

407

Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

gr. Oddziału  -Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

Kubice-Włodary, Korfantów-Stara Jamka

Znak A-11 ”nierówna droga” +tabl. T-2, T-3 ograniczenie prędkości do 70 km/h

Zaniżone pobocze

31.12.2023

Włodary

Roboty drogowe

Wymiana lustra

22.09.2023

408

Kędzierzyn Koźle-Goszyce

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

409

Dębina-Strzelce Opolskie

Strzeleczki

A-31, tabliczki:  uszkodzona nawierzchnia na dł 2 km,  B 33(40)

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Krapkowice

Roboty drogowe

Wzmocnienie nawierzchni jezdni

22.10.2023

Strzeleczki-Steblów

Roboty drogowe

Zrąbkowanie gałęzi

22.09.2023

Kalinowice-Strzelce Opolskie

Roboty drogowe

Czyszczenie chodników oraz jezdni przy krawężnikach

23.09.2023

 

Dębina-Krapkowice

Roboty drogowe

Sprzątanie nawierzchni

22.09.2023

411

Nysa-Głuchołazy-DK40

Przełęk

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną

Przebudowa odcinka drogi

30.04.2024

414

Opole-Prudnik

Górki-Prudnik

Roboty drogowe

Sprzątanie w pasie drogi

22.09.2023

415

Zimnice Wielkie – Krapkowice

Gwoździce

Roboty drogowe/ Objazd DK 45

Zamknięcie drogi/ Przebudowa przepustów

12.11.2023

416

Krapkowice-Racibórz

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów – Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

 

Kietrz-Głubczyce

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na gorąco

22.09.2023

 

Bernacice-Kietrz

Roboty drogowe

Zrąbkowanie wiatrołomów

22.09.2023

417

Laskowice Klisino – Szonów - Szczyty

Dobrosławice-Maciowakrze  

A30 Tabliczka T13, T2

Koleiny

do odwołania

Maciowakrze

Znak A-14, A12b, A 12c, B25, U21b

Remont chodnika

22.09.2023

Lisięcice

Ubytki w nawierzchni

A-31, tabliczki:  uszkodzona nawierzchnia na długości 1.1 km.

do odwołania

419

Nowa Cerekiew - Branice

Nasiedle-Niekazanice

A-30, T-2, T-33

Koleiny

do odwołania

420

Kietrz – Pilszcz

Dzierżysław – Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

421

Szczyty-Witosławice

Dzielawy

Wprowadzenie organizacji ruchu dot. ograniczenia tonażu 20 t.

Ograniczenia w ruchu

do odwołania

423

Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł. 2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Kędzierzyn-Obrowiec

Roboty drogowe

Sprzątanie poziome

22.09.2023

m. Zdzieszowice

Przebudowa drogi

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

31.10.2023

425

Lubieszów-Dziergowice

Lubieszów-Dziergowice

Znaki A30, T13, T2

koleiny

do odwołania

426

Zawadzkie-Sławięcice

Strzelce Opolskie ul. Kozielska

Zamknięcie odcinka drogi dla ruchu. Wyznaczony objazd. Odcinek drogi zamkniętej oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c,  A-29, B-33(60), B-25,  U-20b zapory drogowe

Przebudowa drogi

10.12.2023

Słąwięcice-Strzelce Opolskie

Odcinek drogi  oznakowany znakami typu: A-14, ta-bliczka T-0, T-2 i T-3. Ruch wahadłowy. Pojazd koszący oznakowany symbolem A-14 i C-9 z lampami błyskowymi

Koszeni traw

22.09.2023

429

Wawelno-Komprachcice-Prószków-DK45

Wawelno-Polska Nowa Wieś

DROGA ZAMKNIĘTA, Objazd drogą powiatową 1763 Opole-Komprachcice i DW 435 Opole - Wawelno

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

30.09.2023

435

Opole- Wawelno -Niemodlin -Droga 46

Wawelno

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, odcinkowo ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną

Rozbudowa odcinka drogi

31.10.2023

451

Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice – Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Namysłów-Wilków

Samochód zabezpieczający oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarańczowego

Koszenie traw

01.09.2023

454

 Opole-Namysłów

Zieleniec, Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

 do odwołania

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zieleniec-Krogulna

znakami typu: A-14,       A12 b i c,  B-33(60), B-25,  U-20b zapory drogowe. Ruch wahadłowy Odcinek drogi oznakowany

Przebudowa drogi-wycinka drzew

15.12.2023

Ziemiełowice-Namysłów

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c,  A-29, B-33(60) i (40), B-25,  U-20b zapory drogowe, U-21a i b Ruch wahadłowy sterowany ręcz-nie

Przebudowa drogi

30.09.2023

 

Dobrzeń Wielki

Roboty drogowe

Zrąbkowanie gałęzi

22.09.2023

457

Brzeg-Dobrzeń Wielki

Stare Kolnie

Prawostronne zwężenie jezdni na odcinku od km:15+720 - 15+728 (znaki U-3d,U-6d, U-20b), określenie pierwszeństwa na zwężonym odc. (znaki B-31,D-5), ograniczenie prędkości do 40 km/h

Zabezpieczenie szkód w korpusie drogi uszkodzonego przez bobry

do odwołania

458

Obórki-Lewin Brzeski-Skorogoszcz-Popielów

Obórki-Czeska Wieś

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Koszenie traw

22.09.2023

460

Kościerzyce-rz. Odra-Pawłów-Kopanie-DW462

Pawłów-Kopanie

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Koszenie traw

22.09.2023

461

 Kup - Jełowa

   Brynica         

Odcinek drogi  oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c, A-29, B-33(40), B-25,.Ruch wahadłowy

 

Remont cząstkowy nawierzchni

22.09.2023

462

Stobrawa- rzeka Odra -Kopanie-Łosiów-Krzyżowice

odc. Kopanie-Łosiów

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania

Przebudowa drogi 

31.11.2023

Krzyżowice-Łosiów

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Koszenie traw

22.09.2023

463

Bierdzany – Zawadzkie

Kolonowskie – Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni” ograniczenie prędkości do 60 km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Bierdzany-Ozimek

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.09.2023

464

Narok – rz. Odra – Chróścice

Chróścice /ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487

Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Gorzów Śl. – Jastrzygowice

Nowa Wieś – Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Uszyce - Zdziechowice

Odcinek drogi  oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c, A-29, B-33(40), B-25,.Ruch wahadłowy

Przebudowa drogi – wzmocnienie nawierzchni

30.09.2023

 

Zdziechowice-Uszyce

Roboty drogowe

Wycinka odrostów

22.09.2023

489

DK46-Nysa-Niwnica-DK41

Skorochów-Nysa

Roboty drogowe

Odnowa malowania linii segregacyjnych

23.09.2023

Nysa

Roboty drogowe

Montaż znaków pod wiaduktem

22.09.2023

494

Bierdzany-Bodzanowice

Olesno

Roboty drogowe

Czyszczenie chodników z zanieczyszczeń organicznych

22.09.2023

901

Olesno - Kielcza

Pietraszów-Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami typu A-11 z tab. „zniszczenia nawierzchni na dł. 1,5km”, oraz ograniczenie prędkości do 60km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zawadzkie-Żędowice

Zamknięcie odcinka drogi dla ruchu ciężkiego. Wyznaczony objazd drogą DW 901 do Pyskowic, następnie DK 94 do Strzelec Opolskich. Odcinek drogi zamkniętej oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c,  A-29, B-33(60), B-25,  U-20b zapory drogowe. Okresowo ruch wahadłowy sterowany za pomocą świateł

Przebudowa drogi

31.12.2023

 

Zawadzkie

Roboty drogowe

Remont zapadnięcia w chodniku

22.09.2023

 

 

 

Komunikacja społeczna / Biuro prasowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Tel. 77 /4591870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie