• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia na drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Komunikat 228

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

02.12.2022 r.

Nr/przebieg drogi wojewódzkiej

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

378

Bierzów-Łojowice-DW 401

Gnojna-Lubcz

Znaki A-30 +tabl. ”ubytki w nawierzchni na dł 2,5 km” Znak A-31 „niebezpieczne pobocze”, ograniczenie prędkości do 70 km/h

Ubytki w nawierzchni – zaniżone pobocza

31.12.2022

385

Walibórz-Ziębice-Grodków-Kopice-DK46 (Jaczowice)

Krasna Góra-DK46 (Jaczowice)

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 30 km/h, zakaz wyprzedzania

Remont nawierzchni

09.12.2022

Grodków-Kopice, Krasna Góra-Jaczowice

Znak A-11 ”nierówna droga” +tabl. T-2, T-3                                               ograniczenie prędkości do 60 km/h

Koleiny

31.12.2022

401

Brzeg-Grodków-Pakosławice

Młodoszowice-Grodków

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Remont nawierzchni drogi

21.12.2022

407

Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

gr. Oddziału  -Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

Stara Jamka-granica powiatu nyskiego i prudnickiego

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenia prędkości do 40km/h, zakaz wyprzedzania

Remonty cząstkowe masą na gorąco

06.12.2022

Kubice-Włodary, Korfantów-Stara Jamka

Znak A-11 ”nierówna droga” +tabl. T-2, T-3                                               ograniczenie prędkości do 70 km/h

Zaniżone pobocze

31.12.2022

 

Pogórze-Łącznik

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na zimno

02.12.2022

DW 408

Kędzierzyn – Koźle  – Goszyce

Ortowice

Ruch wahadłowy sygnalizacja świetlna, A-14, A-12b,c, B 33(40), B 25. U3c,d

Przebudowa drogi

30.05.2023

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Kędzierzyn Koźle-Goszyce

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na zimno

02.12.2022

Kędzierzyn-Koźle, ul. Gliwicka

Ruch wahadłowy, A-14, A-12b, A-12c, B-33 (40), sygnalizacja świetlna, U-3d, U-20b, U-21. Objazd Kotlarnia DW 408 - Stara Kuźnia-Kędzierzyn-Koźle DK 40

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

30.05.2023

      409

 Gogolin – Strzelce Op.

Strzelce Opolskie

Roboty drogowe, czasowo ruch wahadłowy

Przebudowa drogi

30.11.2022

Gogolin

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c, B-33(40), B-25, zapora drogowa typu U-20b, U-3d, skrajnia U-20a i b. Ruch wahadłowy -  sterowany ręcznie

Przebudowa drogi/Ruch wahałdowy

20.12.2022

Krapkowice

Roboty drogowe

Remont chodnika

02.12.2022

414

Opole – Prudnik

Prószków-Przysiecz

Ruch wahadłowy A-14, A-12b, c, U-3c, B-33(40)

Przebudowa odcinka drogi

31.12.2022

Dębina

Znak A-14, A12b, A 12c, B33(40), B-25, U21b,U3d,U20a,

Wymiana nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej

20.12.2022

416

Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice – Kórnica

B-1; U 20a

Zamknięcie związane z przebudową drogi

23.12.2022

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów – Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

Kietrz – granica województwa

Znak A-14, A12b,A12c, B33(50), B-25

Prace związane z przebudową drogi

28.04.2023

Kietrz – granica województwa

DROGA ZAMKNIĘTA Objazd: DW 416-DK 38- DW 417 , B-1, U-20a.

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

28.04.2023

Ściborowice

Roboty drogowe

Remonty włazów

02.12.2022

Głubczyce-Kietrz

Roboty drogowe

Wycinka drzew

02.12.2022

417

Laskowice – Szonów  

Dobrosławice-Maciowakrze  

A30 Tabliczka T13, T2

Koleiny

Do odwołania

Racławice Śląskie

A14,A12b,c, B-33(30), kierowanie ruchem

Przebudowa drogi

09.12.2022

419

Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle-Niekazanice

A-30, T-2, T-33

Koleiny

do odwołania

Nasiedle Branice

Roboty drogowe

Wycinka drzew

02.12.2022

420

Kietrz – Pilszcz

Dzierżysław – Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

421

Szczyty-Witosławice

Dzielawy

Wprowadzenie organizacji ruchu dot. ograniczenia tonażu 20 t.

Ograniczenia w ruchu

Do odwołania

Wronin

Znak A-14, A12b, A 12c, B33(40), B-25, U21b,U3d,U20a,

Wykonanie korytek ściekowych

20.12.2022

423

Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł. 2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

429

Wawelno-Komprachcice-Prószków-DK45

Wawelno-Polska Nowa Wieś

DROGA ZAMKNIĘTA, Objazd drogą powiatową 1763 Opole-Komprachcice i DW 435 Opole -Wawelno

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

31.12.2022

Ochodze-Prószków

Roboty drogowe

Remont cząstkowy masą na zimno

29.12.2022

Prószków

odc. skrzyżowanie z DW 414 -  ul. Daszyńskiego

Zamknięcie odcinka dla ruchu

Objazd  drogą powiatową 1763 Komprachcice-Opole i drogą krajową DK 45 (od  Zimnic Małych w kierunku Opola)

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

16.12.2022

435

Wawelno-Niemodlin-DK46

Chróścina -Wawelno

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania

Wycinka drzew

02.12.2022

451

Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice – Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Pielgrzymowice-Wilków

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c, B-33(40), B-25, zapora drogowa typu U-20b, U-3d, skrajnia U-20a i b. Ruch wahadłowy -  sterowany ręcznie

Wycinka drzew

30.11.2022

454

 Opole-Namysłów

Zieleniec, Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Pokój-Namysłów

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na zimno

02.12.2022

457

Brzeg-Dobrzeń Wielki

Stare Kolnie

Znak A-31 ,,niebezpieczne pobocze” , ograniczenie prędkości do 50 km/h

Zabezpieczenie korpusu drogi uszkodzonego przez bobry

31.12.2022

459

Opole-Narok-Skorogoszcz

Granica Opola-Żelazna

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Remont nawierzchni drogi

09.12.2022

461

Kup - Jełowa

m. Dąbrówka Łubniańska

Zamknięcie drogi – wyznaczony objazd  od strony Jełowej drogą DK 45 do Opola, następnie DW 454 w kierunku na Namysłów.

Od strony Kup objazd drogą DW 454 w kierunku do Opola, następnie DK 45 w kierunku do Kluczborka

Zamknięcie drogi –

Przebudowa obiektu mostowego

20.12.2022

Jełowa

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c, B-33(40), B-25, zapora drogowa typu U-20b, U-3d, skrajnia U-20a i b. Ruch wahadłowy -  sterowany ręcznie

Przebudowa przepustu pod drogą

02.12.2022

463

Bierdzany – Zawadzkie

Kolonowskie – Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni” ograniczenie prędkości do 60 km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

464

Narok – rz. Odra – Chróścice

Chróścice /ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487

Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Gorzów Śl. – Jastrzygowice

Nowa Wieś – Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Uszyce-Zdziechowice

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c, A-29, B-33(40), B-25, zapora drogowa typu U-20b, U-3c, skrajnia U-20a i b. Ruch wahadłowy

Remont nawierzchni

05.12.2022

Skrońsko-Gorzów Śląski

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na zimno

02.12.2022

Olesno, ul. Murka

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c, B-33(40), B-25, zapora drogowa typu U-20b, U-3c, skrajnia U-20a i b. Ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Remont nawierzchni drogi

30.11.2022

489

DK46 (Głębinów)-Nysa-DK41 (Niwnica)

Nysa, ul. Mieczysława I (prawa str.)

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania

Remont chodnika

10.12.2022

494

Bierdzany – Bodzanowice

Świercze – Borki Małe

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c,  B-33(60), B-25, Tab. „WYJAZD Z BUDOWY” z uwagi na wyjazd z budowy, zapory drogowe

Budowa obwodnicy Olesna S11 przez GDDKiA

15.12.2022

901

Olesno - Kielcza

Pietraszów-Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami typu A-11 z tab. „zniszczenia nawierzchni na dł. 1,5km”, oraz ograniczenie prędkości do 60km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

 

 

 

 

Komunikacja społeczna / Biuro prasowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Tel. 77 4591870

×

Wyszukaj w serwisie