• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Komunikat 089

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

22.05.2023 r.

Nr/przebieg drogi wojewódzkiej

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

378

Biedrzychów-Łojowice- Droga 401 (Grodków)

Gnojna-Lubcz

Znaki A-30 +tabl. ”ubytki w nawierzchni na dł 2,5 km” Znak A-31 „niebezpieczne pobocze”, ograniczenie prędkości do 70 km/h

Ubytki w nawierzchni – zaniżone pobocza

31.12.2023

382

Bolesławiec-Ziębice-Paczków-granica państwa

Paczków (ul. Armii Krajowej)

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h, zakaz wyprzedzania, zwężenie jezdni

Remont chodnika

31.05.2023

385

Walibórz-Ziębice-Grodków-Kopice-DK46 (Jaczowice)

Grodków-Kopice, Krasna Góra-Jaczowice

Znak A-11 ”nierówna droga” +tabl. T-2, T3 ograniczenie prędkości do 60 km/h

Koleiny

31.12.2023

401

DK94-Grodków-Skoroszyce-DK46

Krzyżowice

Roboty drogowe

Koszenie traw i krzaków, remonty cząstkowe masą na zimno

22.05.2023

Stary Grodków-Makowice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

Remonty cząstkowe masą na gorąco

22.05.2023

Kolnica

Roboty drogowe

Wymiana znaków

22.05.2023

406

Droga powiatowa 1602O-Jasienica Dolna-DW405

Nysa-Piątkowice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

Remonty cząstkowe masą na gorąco

23.05.2023

407

Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

gr. Oddziału  -Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

Kubice-Włodary, Korfantów-Stara Jamka

Znak A-11 ”nierówna droga” +tabl. T-2, T-3 ograniczenie prędkości do 70 km/h

Zaniżone pobocze

31.12.2023

DW 408

Kędzierzyn – Koźle  – Goszyce

Ortowice

Ruch wahadłowy sygnalizacja świetlna, A-14, A-12b,c, B 33(40), B 25. U3c,d

Przebudowa drogi

30.05.2023

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Kędzierzyn-Koźle, ul. Gliwicka

Ruch wahadłowy, A-14, A-12b, A-12c, B-33 (40), sygnalizacja świetlna, U-3d, U-20b, U-21. Objazd Kotlarnia DW 408 - Stara Kuźnia-Kędzierzyn-Koźle DK 40

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

30.05.2023

409

Dębina-Strzelce Opolskie

Strzeleczki

A-31, tabliczki:  uszkodzona nawierzchnia na dł 2 km,  B 33(40)

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania

411

 

Nysa

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

24.05.2023

Przełęk

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania, kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników

Wycinka drzew w związku z przebudową

24.05.2023

Bodzanów, Polski Świętów, Podkamień, Nysa, Nowy Świętów

Roboty drogowe

Wymiana znaków

22.05.2023

416

Krapkowice-Racibórz

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów – Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

Kietrz – granica województwa

Znak A-14, A12b,A12c, B33(50), B-25

Prace związane z przebudową drogi

31.05.2023

Kietrz – granica województwa

DROGA ZAMKNIĘTA Objazd: DW 416-DK 38- DW 417 , B-1, U-20a.

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

31.05.2023

Głubczyce-Żywocice

Roboty drogowe

Sprzątanie pozimowe

22.05.2023

417

Laskowice Klisino – Szonów - Szczyty

Dobrosławice-Maciowakrze  

A30 Tabliczka T13, T2

Koleiny

do odwołania

Lisięcice

Ubytki w nawierzchni

A-31, tabliczki:  uszkodzona nawierzchnia na długości 1.1 km.

Do odwołania

 

Racławice-Szczyty

Roboty drogowe

Sprzątanie pozimowe

22.05.2023

419

Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle-Niekazanice

A-30, T-2, T-33

Koleiny

do odwołania

420

Kietrz – Pilszcz

Dzierżysław – Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Kietrz-Pilszcz

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na zimno

22.05.2023

421

Szczyty-Witosławice

Dzielawy

Wprowadzenie organizacji ruchu dot. ograniczenia tonażu 20 t.

Ograniczenia w ruchu

do odwołania

423

Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł. 2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

m. Zdzieszowice

Przebudowa drogi

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

28.11.2023

 

Gogolin

Roboty drogowe

Koszenie traw

22.05.2023

 

Przywory-Kędzierzyn Koźle

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

22.05.2023

425

Lubieszów-Dzierkowice

Lubieszów-Dziergowice

Znaki A30, T13, T2

koleiny

Do odwołania

426

Zawadzkie-Sławięcice

Jemielnica-Zawadzkie

Samochód zabezpieczający oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi kolo-ru      pomarańczowego

Oczyszczanie chodników po zimie

22.05.2023

Zawadzkie-Jemielnica

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

24.05.2023

429

Wawelno-Komprachcice-Prószków-DK45

Wawelno-Polska Nowa Wieś

DROGA ZAMKNIĘTA, Objazd drogą powiatową 1763 Opole-Komprachcice i DW 435 Opole - Wawelno

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

15.06.2023

Zimnice-Prószków

Roboty drogowe, odcinek zamknięty dla ruchu.

Objazd drogami DW414 i DK45

Przebudowa drogi, budowa ścieżki pieszo-rowerowej

05.07.2023

Prószków

odc. skrzyżowanie z DW 414 -  ul. Daszyńskiego

Zamknięcie odcinka dla ruchu

Objazd  drogą powiatową 1763 Komprachcice-Opole i drogą krajową DK 45 (od  Zimnic Małych w kierunku Opola)

Zamknięcie drogi/ Przebudowa drogi

31.05.2023

435

Opole-Wawelno-Niemodlin-DK46

Wawelno

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną

Budowa kanalizacji deszczowej (Przebudowa drogi)

30.06.2023

451

Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice – Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454

 Opole-Namysłów

Zieleniec, Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

 do odwołania

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zieleniec-Krogulna

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c,  B-33(60), B-25,  U-20b zapory drogowe. Ruch wahadłowy

Przebudowa drogi-wycinka drzew

13.12.2023

Kup-Opole

Roboty drogowe

Oczyszczani wpustów ulicznych

22.05.2023

 

Kup-Pokój

Roboty drogowe

Remonty cząstkowe masą na gorąco

22.05.2023

457

Brzeg-Dobrzeń Wielki

Stare Kolnie

Znak A-31 ,,niebezpieczne pobocze” , ograniczenie prędkości do 50 km/h

Zabezpieczenie korpusu drogi uszkodzonego przez bobry

Do odwołania

Chróścina-Stare Siołkowice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną

Przebudowa odcinka drogi

15.06.2023

458

Obórki-Lewin Brzeski-Skorogoszcz-Popielów

Obórki-Lewin brzeski

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

22.05.2023

459

Opole-Narok-Skorogoszcz

Żelazna-Skorogoszcz

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

22.05.2023

462

Stobrawa- rzeka Odra -Kopanie-Łosiów-Krzyżowice

odc. Kopanie-Łosiów

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 50 km/h, zakaz wyprzedzania

Przebudowa drogi 

31.09.2023

463

Bierdzany – Zawadzkie

Kolonowskie – Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni” ograniczenie prędkości do 60 km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Antoniów

Roboty drogowe

Remonty kanalizacji deszczowej

22.05.2023

Ozimek

Odcinek drogi  oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c, A-29, B-33(40), B-25, U-21a i b, U-20b. Ruch wahadłowy sterowany za pomocą świateł

Wzmocnienie nawierzchni

05.07.2023

464

Narok – rz. Odra – Chróścice

Chróścice /ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

Chróścice-rzeka Odra

Roboty drogowe

Zrąbkowanie gałęzi po wycince

22.05.2023

487

Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Gorzów Śl. – Jastrzygowice

Nowa Wieś – Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

489

Nysa

Nysa

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

23.05.2023

494

Bierdzany – Bodzanowice

Świercze – Borki Małe

Odcinek drogi oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c,  B-33(60), B-25, Tab. „WYJAZD Z BUDOWY” z uwagi na wyjazd z budowy, zapory drogowe

Budowa obwodnicy Olesna S11 przez GDDKiA

31.05.2023

901

Olesno - Kielcza

Pietraszów-Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami typu A-11 z tab. „zniszczenia nawierzchni na dł. 1,5km”, oraz ograniczenie prędkości do 60km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zawadzkie-Żędowice

Zamknięcie odcinka drogi dla ruchu ciężkiego. Wyznaczony objazd drogą DW 901 do Pyskowic, następnie DK 94 do Strzelec Opolskich. Odcinek drogi zamkniętej oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c,  A-29, B-33(60), B-25,  U-20b zapory drogowe. Ruch wahadłowy sterowany za pomocą świateł

Przebudowa drogi

31.12.2023

Zawadzkie

Roboty drogowe

Oczyszczani chodników

24.05.2023

 

Olesno-Dobrodzień

Traktor z kosiarką oznakowany znakami typu: A-14, C-10, U-20b z lampami błyskowymi koloru pomarań-czowego

Koszenie traw

24.05.2023

 

 

Komunikacja społeczna / Biuro prasowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Tel. 77 /4591870

 

 

×

Wyszukaj w serwisie