• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia na drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127

Komunikat nr 114

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

09.07.2020 r.

Nr drogi / przebieg

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

406

Droga 1602O-Jasienica Dolna-DW405

Rusocin

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Odmulanie rowów

10.07.2020

407

Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

Kubice

Zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h, tablica prowadząca U3d, znaki B-31, D-5, bariery ochronne U14b, zapora U-20b

Zabezpieczenie prawej strony obiektu mostowego

do odwołania

gr. Oddziału  -Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

 

Stara Jamka

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Odmulanie rowów

09.07.2020

408

Kędzierzyn- Koźle-Goszyce

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

409

Dębina – Gogolin

Dębina – Kujawy

Znak A-30, tabliczka T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Strzelce Opolskie

Zajecie połowy jezdni, odcinek oznakowany znakami typu A-14, A-12 b i c, B-25, B-33 (40), ruch wahadłowy

Przebudowa drogi

30.07.2020

Moszna-Zielina

Znak A-14, A-12b/c, B-25, B-33(40), U-3d, U-21a/b, U-20b, B-33(60), B-27, B-34

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

31.08.2020

Krapkowice

Znak A-14, A-12b/c, B-25, B-33(40), B-41 z tabl. Przejście drugą stroną ulicy, U-3d, U-21a/b, U-20b, tabl. F-6.

Przebudowa zjazdu publicznego na DW 409, ul. Prudnicka w Krapko-wicach.

16.07.2020

415

Zimnice Wielkie – Krapkowice

Krapkowice

A-30, tabliczka „ubytki na długości 2 km”

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

416

Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice – Kórnica

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Głogówek-Szonów

Zamknięcie drogi. Objazd od Głogówka DK40-DW 417 w . Laskowice aż do DW 416 w m. Klisino

Przebudowa drogi

31.07.2020

Tomice – Głogówek

A-30, T-2, T-13, B-33(50)

Koleiny, ubytki w nawierzchni

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów – Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Kórnica

Zamknięcie drogi – objazd drogami: Krapkowice(DW409 i 414)-Prudnik(DK40)-Głogówek

Przebudowa drogi wraz z przebudową mostu

30.09.2020

417

Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

418

Reńska Wieś-Kędzierzyn Koźle

DK45-Kędzierzyn Koźle

Znaki A-14, A-12b/c, B-33 (50), B-25, U-21b, F-6a

Przebudowa DW418 w związku z budową stacji paliw i LPG

10.08.2020

419

Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle

Znak A-11, A-30 z tabl. T-2, T-13

koleiny

do odwołania

Nasiedle-Niekazanice

A-30, T-2, T-33

Koleiny

Do odwołania

Branice-Niekazanice

B-33(40) A-14, A-12b, A-12c, U-3d, U-20b, ręczne kierowanie ruchem

Przebudowa drogi

10.07.2020

420

Kietrz – Pilszcz

Dzierżysław – Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

421

Szczyty-Błażejowice

DK45-Łany

A-30, A-31, T-2

Załamanie krawędzi jezdni, ubytki w poboczu

do odwołania

423

Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł.
2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zdzieszowice – Kłodnica

Znak A-30, tabl. Ubytki na dł. 7 km, T13

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

425

Bierawa-Solarnia

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

435

Opole-Prądy-DK46

Prądy – DK46

Objazd DW 435 drogami: DK 46/94 południową obwodnicą Opola

Budowa obwodnicy Niemodlina

20.09.2021

451

Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice – Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Wilków

Odcinek robót oznakowany znakami typu: A-14,       A12 b i c,  B-33(40), B-25, ruch wahadłowy sterowany ręcznie

Remont cząstkowy

10.07.2020

454

 Opole-Namysłów

Zieleniec, Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Pokój-Ładza

Zamknięcie drogi – objazd do Namysłowa od DW 457 w Dobrzeniu Wielkim do DK 39 w Pisarzowicach, następnie drogą krajową nr 39 do Namysłowa

Przebudowa drogi

30.09.2020

Biestrzykowice

Ruch wahadłowy, sterowany za pomocą świateł, odci-nek oznakowany znakami typu: A-14, A12 b i c, A-29, B-33(40), B-25

Przebudowa drogi

30.07.2020

459

Opole – Skorogoszcz

Narok

Zamknięcie odcinka drogi. Objazd drogami : DK 94 odc. Skorogoszcz –Karczów /DK 46/, DK 46 odc. Karczów - Sławice

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

30.07.2020

Niewodniki

Zamknięcie odcinka drogi. Objazd drogami:

DK 94 odc. Skorogoszcz –Karczów /DK 46/,

DK 46 odc. Karczów-Sławice

Przebudowa mostu

30.11.2020

462

Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice

Janów

Zamknięcie drogi. Objazd drogami: DW401 Krzyżowice-Żłobizna, DK94 Brzego-Łosiów

Przebudowa drogi

30.10.2020

463

Bierdzany – Zawadzkie

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Kolonowskie – Zawadzkie

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni” ograniczenie prędkości do 60 km/h

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

464

Narok – rz. Odra - Chróścice

Chróścice /ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487

Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Gorzów Śl. - Jastrzygowice,

Nowa Wieś - Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Uszyce-Wojsławice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Boroszów-Skrońsko

Zamknięcie drogi – z Gorzowa Śl. do Olesna - objazd  od Gorzowa Śl. DK 45 do Kluczborka, następnie DK 11 do Olesna. Z Olesna na Byczynę objazd DK 11 do Kluczborka, następnie drogą krajową nr 45 do          Gorzowa Śl.

Zamknięcie-przebudowa drogi

30.09.2020

494

Bierdzany - Bodzanowice

Bodzanowice – gr. woj.

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

901

Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-Gliwice

Dobrodzień – Bzinica Stara

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (60)

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Dobrodzień

Zamknięcie drogi – Olesno - Zawadzkie - objazd  od Olesna DW 494 do Bierdzan, następnie DW 463 do Zawadzkiego

Budowa ronda

30.07.2020

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie