• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia na drogach

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

Komunikat nr 124

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

23.07.2018 r.

Nr drogi

przebieg

Lokalizacja

sposób oznakowania

przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

385 gr.Państwa-Ziębice-Jaczowice

Grodków-Wójtowice

A14, A12b,c, B33(40), B25

Remonty cząstkowe masą na gorąco

24.07.2018

401 Brzeg-Pakosławice

Przylesie

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 40km/h

Przebudowa odcinka drogi

28.09.2018

406 Nysa-Jasienica Dolna-Włostowa

Wierzbie

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h

Przebudowa drogi

30.09.2018

407 Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

Kubice

Zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h, tablica prowadząca U3d, znaki B-31, D-5, bariery ochronne U14b, zapora U-20b

Zabezpieczenie prawej strony obiektu mostowego

Do odwołania

Granica oddziału-Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

Do dowołania

Rynarcice

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h

Umocnienie pobocza w pasie drogowym

31.08.2018

Korfantów

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni

Remont chodnika

31.07.2018

408 Kędzierzyn-Koźle-Goszyce

Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia, Brzeźce-Stare Koźle

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania

409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie

Dębina – Kujawy

Znak A-30, tabliczka T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Dębina-Zielina

A-14, A-12b, A-12c, B-25, B-33(60 i 40) słupki U2

Rozbudowa drogi

28.09.2018

Moszna-Krapkowice

A14, A12b,c, B25, B33(40)

Podcinka drzew

25.07.2018

Gogolin

Częściowe zajęcie chodnika, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, zapora drogowa U-20a, U-20b zapora drogowa U-3d,

Ułożenie linii niskiego napięcia

27.07.2018

415 Zimnice Wielkie-Krapkowice

Krapkowice

A-30, tabliczka „ubytki na długości 2 km”

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania

Rogów Opolski-Krapkowice

A-14, B-33(40), A-28

Remonty cząstkowe

27.07.2018

416 Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz

Sucha Psina-Nowa Cerekwia-Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Pietna-Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice-Kórnica

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki-Rzepce

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepce-Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Głogówek-Tomice

A-30, T-2, T-13

Koleiny, ubytki w nawierzchni

Do odwołania

Bernacice Górne-Boguchwałów

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

Do odwołania

Nowa Cerekwia

Znak A14, A12b,c, B25, B33(40,60),

Rozbudowa drogi

28.09.2018

417 Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racib.

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

Laskowice-Klisino

F-9; (objazd DK 40 i DW 416) B-1, D-4a

Przebudowa drogi

28.09.2018

419 Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle

Znak A-30 z tabl. T-2, T-13

koleiny

do odwołania

Branice-gr. Państwa

A-14, A-12b i c, B1, U3d

Rozbudowa drogi

28.09.2018

420 Kietrz-Pilszcz

Dzierżysław-Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł.
2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zdzieszowice – Kłodnica

Znak A-30, tabl. Ubytki na dł. 7 km, T13

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Januszkowice

A-14, A-12b, A-12c

Przebudowa drogi

27.07.2018

Malnia-Gogolin

B1,U35b, U20b, Tablice F9

Zamknięcie drogi związane z budową obwodnicy

31.12.2018

424 Gogolin

Gogolin, ul. Malińska

B1m U20b, B21 „Droga zamknięta – dojazd tylko do posesji mieszkańców”

Budowa obwodnicy Malni i Choruli

15.12.2018

425 Bierawa-Rudy

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Dziergowice

A-14, A-1-3c

Budowa chodnika

24.07.2018

451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice-Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454

Opole-Namysłów

Zieleniec,  Miejsce – Świerczów Jastrzębie, Ziemiełowice-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Pokój

Zajęcie połowy jezdni, oznakowanie: A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40) zapora U3d, ręczne kierowanie ruchem

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

30.10.2018

457 Pisarzowice-Dobrzeń Wlk.

Stare Kolnie

Objazd drog .kraj 39 i 94 i DW 458

Ograniczenie nośności mostu do15 ton

do odwołania

460 Kościerzyce-Kopanie

Brzeg-Kopanie

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h

Zrąbkowanie gałęzi

25.07.2018

461 Kup-Jełowa

Kup-Jełowa

Zajęcie połowy jezdni oznakowany znakami typu A-14, C-10, lampy ostrzegawcze koloru żółtego

Koszenie traw

27.07.2018

462 Stobrawa-Pogorzela-Krzyżowice

Pogorzela-Krzyżowice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h

Podcinka drzew

23.07.2018

463 Bierdzany-Zawadzkie

Kolonowskie-Zawadzkie,  Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), zapora drogowa U-3d,

Przebudowa drogi

04.09.2018

464 Narok-rz.Odra-Chróścice

Chróścice/ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5, A-11, B-18 (20t), ograniczenie prędkości do 40km/h

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487 Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Jastrzygowice-Skrońsko, Nowa Wieś-Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Uszyce-Wojsław

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

494 Bierdzany-Olesno-Częstochowa

Wędrynia-Łowoszów, Broniec-Obłąki, Bodzanowice-gr.woj.

Znak A-30,A-11, tabl. „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

901

Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-Gliwice

N.Wachów, Dobrodzień-Bzinica, Kielcza – granica województwa

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

 

×

Wyszukaj w serwisie