• BIP
  • WCAG
  • XML
Nagłówek

Utrudnienia na drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127

Komunikat nr 061

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

19.04.2019 r.

Nr drogi / przebieg

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

407 Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

Kubice

Zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h, tablica prowadząca U3d, znaki B-31, D-5, bariery ochronne U14b, zapora U-20b

Zabezpieczenie prawej strony obiektu mostowego

do odwołania

Korfantów /ul. Powstańców Śląskich/

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

Remont cząstkowy masą na gorąco

19.04.2019

Granica oddziału-Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

408 Kędzierzyn- Koźle-Goszyce

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania


409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie

Dębina – Kujawy

Znak A-30, tabliczka T-13, T-2

koleiny

do odwołania

414 Opole - Prudnik

Obwodnica Białej-Prudnik

Znak B-1, U20a,Objazd DK 40 do Głogówka, DW 416 do Krapkowic, DW 409 do Dębiny oraz DK 45 do Opola.

Rozbudowa drogi – zamknięcie drogi.

31.10.2019

415 Zimnice Wielkie-Krapkowice

Krapkowice

A-30, tabliczka „ubytki na długości 2 km”

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

416 Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice - Kórnica

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Tomice – Głogówek

A-30, T-2, T-13, B-33(50)

Koleiny, ubytki w nawierzchni

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów - Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

417 Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Racib.

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

419 Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle

Znak A-11, A-30 z tabl. T-2, T-13

koleiny

do odwołania

420 Kietrz-Pilszcz

Dzierżysław-Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

421 Szczyty-Błażejowice

DK45-Łany

A-30, A-31, T-2

Załamanie krawędzi jezdni, ubytki w poboczu

do odwołania

423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł.
2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zdzieszowice – Kłodnica

Znak A-30, tabl. Ubytki na dł. 7 km, T13

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Malnia-Gogolin

B1,U35b, U20b, Tablice F9

Zamknięcie drogi związane z budową obwodnicy

30.06.2019

Januszkowice – K. Koźle

A30, B-33(50) tabliczka „ubytki w nawierzchni” na dł. 4m

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

424 Gogolin

Gogolin, ul. Malińska

B1m U20b, B21 „Droga zamknięta – dojazd tylko do posesji mieszkańców”

Budowa obwodnicy Malni i Choruli

30.06.2019

425 Bierawa-Solarnia

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

429 Wawelno-Komprachcice-Prószków-DK45

Komprachcice -Ochodze

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

30.04.2019

435 Opole – Prądy – DK 46

Opole – Mechnice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni

Przebudowa odcinka drogi

31.10.2019

435 Opole – Prądy – DK 46

Chróścina – Wawelno

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

Remont cząstkowy masą na gorąco

19.04.2019

451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice-Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454

Opole-Namysłów

Zieleniec,  Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Biestrzykowice-Jastrzębie

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Przebudowa drogi wojewódzkiej

31.05.2019

  454 Borki – Namysłów

Pokój – Namysłów

Zajęcie połowy jezdni, samochód specjalistyczny oznakowany znakami typu A-14, C-9 oraz lampami błyskowymi koloru żółtego

Czyszczenie jezdni i chodników po okresie zimowym

19.04.2019

457 Brzeg – Dobrzeń Wielki

Stobrawa – Stare Kolnie,  Kościerzyce, Pisarzowice

Roboty drogowe, zwężenie jezdni

Poziomowe sprzątanie nawierzchni jezdni

19.04.2019

459 Opole-Narok-Skorogoszcz

Chróścina

Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

31.07.2019

459 Opole – Skorogoszcz

Żelazna – Skorogoszcz

Roboty drogowe, zwężenie jezdni

Pozimowe sprzątanie nawierzchni jezdni

19.04.2019

461 Kup-Jełowa

Kup

Zamknięcie drogi- objazd DW 454 do Opola, DK46 i DK46 do Kluczborka

Przebudowa drogi wojewódzkiej

15.06.2019

Brynica

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

30.05.2019

463 Bierdzany-Zawadzkie

Kolonowskie-Zawadzkie,

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

464 Narok-rz.Odra-Chróścice

Chróścice/ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487 Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Gorzów Śl. - Jastrzygowice,

Nowa Wieś - Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Olesno

Zajęcie połowy jezdni, samochód specjalistyczny oznakowany znakami typu A-14, C-9 oraz lampami błyskowymi koloru żółtego

Czyszczenie jezdni i chodników po okresie zimowym

19.04.2019

Uszyce-Wojsławice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

489 Droga 46 – Nysa -/Niwnica/ - Droga 41

Nysa /ul. Otmuchowska/

Roboty drogowe, zwężenie jezdni

Pozimowe sprzątanie nawierzchni jezdni

19.04.2019

494 Bierdzany-Bodzanowice

Wędrynia-Łowoszów

Broniec – Obłąki

Bodzanowice – gr. woj.

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

901

Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-Gliwice

Dobrodzień – Bzinica Stara

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (60)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Bzinica Stara

Zamknięcie drogi-objazd od ronda w Dobrodzieniu DK46 do Ozimka, nast.DW 463 w kier. na Zawadzkie

przebudowa drogi wojewódzkiej

31.05.2019

 

×

Wyszukaj w serwisie